۱۳۹۵/۰۵/۱۲

آداب بی‌قراری پیش‌از سفرکاری برای رفع کدورت نمی‌کنم. احساس می‌کردم دوباره نوشتن مرا زنده خواهد کرد. ولی آن‌چه می‌نویسم را دوست ندارم و با همه‌ی این‌ها اگر حس راه‌رفتن روی تکه‌ای از پیاده‌رو بر فراز پرتگاه نبود، چقدر خوش بودم... من تنها، غمگین، غبارآلود و ناامیدم.


ویرجینیا وولف، یادداشت‌ها، 1920