۱۳۹۰/۱۲/۲۱

از زخم‌ها

بعدها شايد برايت بگويم كه چه روزهاي عجيبي است اين روزها و من چقدر شبيه فصل اول يك رمان دست‌نويس شده‌ام كه بارها اضافه مي‌شود، خط مي‌خورد و هنوز ادامه دارد، اميد دارد ....