۱۳۹۷/۰۸/۰۴

A Time for being a Beanstalk or not

یک) اعتراف می‌کنم وقتی آن دوخط باریک بنفش‌رنگ کنار T و C ایستادند، معادلات رابطه‌ی ما ناگهان به‌شکل یک‌درام هالیوودی سانتی‌مانتال‌تر شد. من ابروهایم کج بود و هی زمان‌بندی‌ها را بالا و پایین می‌کردم و او مثل وقت‌هایی که رئال مادرید گل می‌زند، دور خانه‌‌‌اش را می‌چرخید و از هیجان عرق کرده بود. بعد که سفت بغلم کرد و من را مثل ماستِ بی‌حسِ دامداران دید و مطمئن شد من‌یکی شباهتی به قهرمان‌های زنِ موبلوندِ همان فیلم‌های هالیوودی ندارم، با لهجه‌ی غلیظ ایرلندی‌اش گفت: «کام‌آاان. دیس ایز بلُدی‌استانیشینگ». بعد بلند شد و با همان هیجان درحالی‌که من خواهش می‌کردم کل جهان را فعلا خبر نکند، زنگ زد به پسرخاله‌اش که پزشکی معروف است و قراری گذاشت.

دو) سیستم این‌جا اینطوری‌ست که اگر طرفینِِ غیرمزدوج بخواهند، پزشک (بسته به اعتقادات دینی هر فرد یا خیر) آن‌ها را برای تصمیم‌گیری بهتر به کشیش یا مشاور خانواده معرفی می‌کند. تکلیف ما چون به‌لحاظ اعتقادات و این‌ها مشخص بود، یک‌راست رفتیم پیش مشاور. اول باهم و بعد جداگانه. او بی‌نهایت مشتاق و من خنثی. پرسید به رابطه‌تان از یک تا ده چند می‌دهی و من گفتم یازده و بعد پرسید فکر می‌کنم چطور پدری بشود اگر بخواهید بچه را نگه دارید و جوابم معلوم بود: استانیشینگ. ایران اگر بود مطمئنم که فاز مصاحبه می‌رفت سمت سن باروری و ریسک‌های بعدی و پیری و کوری و عصای دست و الخ اما خانم داوسنِ مشاور در مقابل جواب ممتنع‌ام با لبخند تنها سری تکان داد. برایش گفتم شاید اگر به ادامه‌ی نسل معتقد بودم، شاید اگر خوشی‌ها ماندنی بود، شاید اگر جهان جای مهربان‌تری بود.


سه) تهرانم. دوهفته فرصت دارم که فکر کنم. یعنی مشاور و پزشک هردو معتقدند دوسه‌هفته برای خودم باشم، عجله نکنم، خوب فکر کنم و بعد تصمیم بگیرم. نشسته‌ام در پارک آب‌وآتش و آدم‌ها را نگاه می‌کنم و می‌دانم علی‌رغم آن‌که گفت تصمیم‌گیری حق طبیعی شخص من است و هرتصمیمی بگیرم کنارم می‌ماند، ته چشم‌هایش خواستن بود. نشسته‌ام در حاشیه‌ی پارک و مبهوت‌ام از لوبیای کوچکی که دارد در تن‌ام نفس می‌کشد و این هم‌زمان تجربه‌ای جذاب و ترسناک است. نشسته‌ام کنار فواره‌ها و باید برای حق حیات یک‌سلول در این جهان پلشت تصمیم بگیرم و هم‌زمان دلم تمام بستنی‌های شکلاتی تمام جهان را می‌خواهد.
چندروزبعد-نوشت:
تشکر از این‌همه ایمیل؛ سعی می‌کنم جواب بدم به تمام‌شون اگه وقت بشه

و ممنون از لیمان، نگار؛ جای دیگه‌ای رو برای تشکر بلد نبودم.