۱۳۹۶/۱۱/۰۹

.

"... مردها داستان را ازجایی‌که زن عاشق‌شان شده است روایت می‌کنند. نه‌انگار دو دل تپیده، نه‌انگار روزگاری، دو خرمن آتش گرفته ".

فریدون زعیم‌اوغلو