۱۳۹۶/۰۵/۲۳

Injury is the index fingerبه‌درد، گوش می‌دهم. درد مدرکی‌ست بر دلالت زندگی گذشته‌ام. دلیل دیگری وجود ندارد، مستندات دیگر را باور نمی‌کنم. کلمات، بارها و بارها مرا از حقیقت دور کرده‌اند. به‌نظرم رنج و درد عالی‌ترین شکل اطلاعات‌اند؛ اطلاعاتی که با آن راز، رابطه‌ای مستقیم دارند، راز زندگی. تمام ادبیات روس معطوف به این حقیقت است که از رنج، بیش از عشق سخن گفته شده است.


انسان بزرگ‌تر از جنگ است - سوتلانا الکساندرونا الکسیویچ

۱۳۹۶/۰۵/۱۴

Rock, Knight, Pawn ... Temporarilyدر فاصله‌ی سه‌هفته، یک‌نفرم چمدان باز می‌کند و دونفرم چمدان می‌بندند. هشتگ زندگی من هم لابد این است؛ هشتگ، حیران فرودگاه‌. هشتگ، آه ای «در وطن خویش، غریب». هشتگ، ترتیب شماره‌های اضطراری تلفن: B عزیز، وکیل، سرهنگ معینی‌وفا.