۱۳۹۶/۰۳/۱۴

What I need Is The Old Spurtزندگی در رادمل مثل نوشیدن اندکی آبجوی سبک است. خانه بوی نم می‌دهد و به‌هم‌ریخته است ولی چاره‌ای نیست. روزها همچنان بلندتر می‌شوند. آن‌چه نیاز دارم یک فوران قدیمی است. دیگر نمی‌خواهم درون‌گرا باشم؛ خوابیدن، تنبلی، در خود فرورفتن، خواندن، آشپزی کردن، دوچرخه‌سواری و یک کتاب سخت و پر از سنگلاخ. این تجویز من است.


یکشنبه، 26 ژانویه
و. وولف