۱۳۹۴/۰۵/۲۹

از سکوت‌ها

خوبم. اول دستم در آتل بود، بعد قلبم و حالا کم‌کم بانداژ رسیده به زبانم. خوبم اما. این روزه‌ی سکوت که تمام شود، خوب‌تر هم می‌شوم. یک‌وقت‌هایی سکوت مرهم است.