۱۳۹۰/۱۱/۱۸

مبارزه با نفس از اهم امور است!

آدميزاد است ديگر؛ گاهي به درجه‌اي از دلتنگي مي‌رسد كه براي متوقف كردن خودش از زنگ زدن يا اس ام اس فرستادن به كسي، بايد موبايلش را خاموش كند، ته كمدي بگذارد و كليد كمد را قورت بدهد.
خودم را در اِشِل 1 به 1 با تام و جري مي‌بينم گه‌گاهي !