۱۳۹۰/۰۹/۰۷

يك وقت هايي هم مي روم سروقت آرشيو كارنامه؛ جلد كاهي رنگ هر شماره اش را دست مي كشم و دوباره از نو "خاله خر است " منیرو روانی پور و "حلزون شکن عدن" شهریار مندنی پور مي خوانم و همه چيز را فراموش مي‌كنم؛ مثل همين امروز كه گوگل برداشته است كل ايميل ها و كامنت‌هاي گذشته هاي دور گوگل ريدر را استفراغ كرده بيرون .
به طرز ترسناكي قوي شده ام !