۱۳۹۰/۰۸/۲۹

از سرگرمي ها


از صبح نشسته ام و مثل چهارساله‌ها با اين اسباب بازي جديدم كه دستپخت آقاي پاريس است سرگرمم و صدايم هم به طرز نگران كننده اي در نمي‌آيد !